• GreenTeam lansering 3.september 2015. Foto: Greener Events Foundation

Halden først i verden

Skrevet av vibeke

Halden, 3.september 2015 – For å vise sitt engasjement i Det grønne skiftet og gå foran som et godt eksempel i norske idrettsmiljø der klima og bærekraftig utvikling har vært et lite fokusområde fram til nå, etablerer Håndballklubben Halden som den første i verden prosjektet Green Team.

– Green Team er et kommunikasjons- og forskningsprosjekt som består av tre nivå; forskning, næringsliv og privatpersoner, forklarer prosjektleder Linnéa E. Svensson.

– Håndballklubben er gjennomgående deltagende som forskningsobjekt, sponsorobjekt og engasjerer enkeltpersoner – spillere, støtteapparat, medlemmer og andre interesserte, alltid med fokus på gode løsninger i Det grønne skiftet.

Toppklubben, som på kort tid gikk fra 4. divisjon til Grundigligaen til Cupfinale i 2014, og Europacup i 2015, ønsker å sette fokus på flere konkrete miljøtiltak i samarbeid med blant andre Halden-bedriftene eSmart Systems, NCE Smart Energy Markets og Reanult/Jensen&Scheele, samt Stiftelsen Greener Events.

Prosjektet rulles nå ut med fase 1, der fokusområdet er transport og energibruk.

– Gjennom Green Team kan næringsliv og idrett samarbeide om å gjøre idretten mer bærekraftig med direkte tiltak, sier Knut H. H. Johansen CEO i eSmart Systems AS. Han mener også det er et viktig mål at Green Team sprer seg til alle idretter i hele Norge.

– I symbiose med næringslivet kan Green Team bli en av de største innovasjonene når det kommer til bærekraftig idrett, og det er utrolig spennende at Håndballklubben Halden er en av driverne i prosessen sammen med næringsklyngen NCE.

Bevisste handlinger skal få ned klubbens fotavtrykk først ved å bytte ut 15 Renault Clio med 15 Renault Zoe elbiler, en støyfri bil med lavt utslipp fra forbrenningsmotoren. Her vil Håndballklubben Halden spare klimaet ca 22.000 kg CO2 i løpet av kun ett år. Bilene kan lades ved fem nye hurtigladerstasjoner utenfor Hjortsberghallen, som har blitt satt ved hjelp av klubbens samarbeidspartnere. Bilbyttet vil gi Halden-firmaet eSmart Systems en unik mulighet til å forske på et større antall elbiler og strømforsyning til og fra disse.

-Vi startet i november med å utvikle en ny handlingsplan for klubben og resultatet har kommet få måneder senere, sier styreleder i Håndballklubben Halden, Hans Jørgen Eriksen. Han forteller at klubben er stolte og glade for å ha kommet så langt i dette prosjekt på så kort tid.

For første gang har nå også Norges Idrettsforbund satt fokus på miljøet når et av ni hovedsatsningsområder «hensyn til naturen, klimaet og miljøet» i Idrettspolitisk Dokument for 2015-2019. Håndballklubben Halden vil med Green Team være en foregangsklubb som gjennom forskning, insentivordninger og innovative løsninger ønsker å inspirere idrettsmiljøer og organisasjoner nasjonalt til å gå i samme retning for å senke CO2-utslipp og bidra til en mer bærekraftig framtid.

 

Greener Events er en stiftelse som leverer opplæring, prosjektledelse og konsulenttjenester innen bærekraftig drift for organisasjoner innen idrett og kultur.

eSmart Systems er en Haldensbasert IT-bedrift som utvikler smarte løsninger innen energisektoren i form av neste generasjons smartgridløsninger og revolusjonerende bruk av “big data”-teknologi med aktiv kunstig intelligens. Firmaet har per dags dato 40 ansatte, men forventer sterk vekst i årene som kommer.

NCE Smart Energy Markets er den raskest voksende og mest internasjonalt orienterte næringsklyngen for energi- og IKT-bransjen i Norge.

Renault Zoe er en utslippsfri og støyfri elektrisk bil med intelligent mobilitetsløsning, bilen omtales som best i sitt segment per dags dato.